06-27086088

Privacy verklaring


Welke gegevens verzamelt mijn website en wat doe ik daar mee?

Pieter Wagensveld van Ramart, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Pieter Wagensveld
Helperpark 266-32
9723ZA Groningen
tel. 050 3644757
mobiel: 06 270 86088

Pieter Wagensveld is de verantwoordelijke voor de  gegevensbescherming van Ramart. Hij is te bereiken via info@ramart.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk
Ik verwerk uw persoonsgegevens niet via de website.
Het IP adres van bezoekers wordt uitsluitend opgeslagen wanneer er sprake is wanneer de bezoeker op een ongeoorloofde manier aan de achterzijde van de site probeert binnen te dringen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Ik heb niet de intentie bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen.
Evenmin heb ik de intentie (bijzondere en/of gevoelige)  persoonsgegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Ik raad ouders altijd aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over u of een minderjarige, neem dan contact mij ons op via info@ramart.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verkregen via de website verwerk
Ik verwerk geen persoonsgegevens via de website

Geautomatiseerde besluitvorming
Ik nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.
Mijn website maakt geen gebruik van dergelijke systemen.

Gebruik van foto’s van personen op onze website
Ik gebruik  foto’s op mijn website waarop mogelijk enkele personen herkenbaar in beeld zijn
Alle gebruikte foto’s op de website zijn uit eigen collectie. Indien het geen stockfoto’s of eigen productie betreft heb ik, waar mogelijk, contact gezocht met de fotograaf en / of met de personen die afgebeeld zijn om hen om toestemming voor het gebruik van deze foto’s te vragen.

Staat u of uw kind op een van deze foto en bent u van mening dat u die toestemming niet gegeven hebt of wilt u deze toestemming intrekken, neem dan contact op met info@ramart.nl zodat ik de foto zo snel mogelijk kan verwijderen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De website van Ramart gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wilt u checken welke cookies wij gebruiken, ga dan naar www.cookiechecker.nl

Hoe lang ik persoongegevens bewaar
Ik verzamel geen persoonsgegevens via mijn website.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ik verstrek nooit persoonsgegevens aan derden zonder toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Op de website zijn de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS / SSL Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
  • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
  • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via afkelageveen@gmail.com